Mark Demesmaeker

Groene vingers, Vlaams hart

Flamingant en natuurbeschermer. Hallenaar en kind van de Vlaamse Rand. Maar evenzeer internationaal volksnationalist en fervent voorvechter van volkeren- en mensenrechten… Dat is Mark Demesmaeker ten voeten uit.

Vlaams

Mark start zijn carrière als leraar Nederlands en wordt daarna journalist en bezieler van tuin- en natuurprogramma’s op VTM en Vitaya. Hij keert in 2004 terug naar zijn oude liefde, de politiek. In die beginjaren van de N-VA is hij voor de partij de eerste volksvertegenwoordiger voor Vlaams-Brabant. Hij ontpopt zich in het Vlaams Parlement meteen tot de verdediger van onze belangen in Brussel en de Vlaamse Rand. ‘Groen en Vlaams’ is ook zijn leidraad als hij in 2006 schepen wordt in zijn geboortestad Halle, de meest zuidelijke stad van Vlaanderen. Hij blijft trouwens ook vandaag de lokale politiek actief opvolgen als gemeenteraadslid.

Europees

In 2013 wordt hij naar het Europees parlement gestuurd. Hij stort zich als overtuigd ecologist op het werk in de Leefmilieucommissie. Hij zetelt ook in de Transportcommissie en is voor zijn ECR-fractie coördinator in de mensenrechtencommissie.

Hij tekent voor talrijke rapporten, o.a. inzake biodiversiteit, circulaire economie en duurzaam transport. Zo gedreven is hij om Europa’s natuur en biodiversiteit beter te beschermen, en om de EU duurzamer te laten omgaan met grondstoffen en materialen, dat hij in de prijzen valt. In 2017 wordt hij door ‘Vote Watch’ uitgeroepen tot meest invloedrijk Europarlementslid inzake milieu, en in 2018 wordt hij door het ‘European Parliament Magazine’ genomineerd voor beste milieuparlementslid.

Ondertussen staat hij in Catalonië, Baskenland of Ierland op de eerste rij om mee het recht op zelfbeschikking en onze gedeelde democratische waarden en vrijheden te verdedigen… daar waar de Europese instellingen zelf in gebreke blijven. Hij aarzelt niet om aan te klagen dat de EU haar eigen motto van ‘eenheid in verscheidenheid’ zo vaak verloochent. Ook buiten de EU is hij een graag geziene bondgenoot in de verdediging van de rechten van minderheden, democratie en mensenrechten… van Koerdistan tot Nicagarua of de Krim.

Senaat

Sedert juli 2019 is hij gecoöpteerd senator. In de commissie Europese Aangelegenheden en als lid van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) blijft hij de internationale dimensie van zijn werk voortzetten.

Ook al blijft hij samen met zijn partij ijveren voor de uiteindelijke afschaffing van de senaat, het weerhoudt er hem niet van om zijn stem te laten horen. Voor democratie en zelfbeschikking, voor Vlaanderen, voor de Vlaamse en groene Rand.

Mark heeft 3 kinderen, Tomas, Tijs en Saartje. Hij vertoeft in zijn vrije tijd graag in de natuur en speelt bovendien niet onaardig folkmuziek op Irish flute, tin whistle of gitaar.